6/11/11

ACLARACIÓNS LINGÜÍSTICAS

Con este nome abrimos un espazo neste blog que pretende ser útil a toda a comunidade escolar. Nel recolleremos algunhas explicacións sobre equivocacións lingüísticas que se producen con frecuencia ao usarmos o galego. Iremos incrementando fichas de cando en vez como complemento do taboleiro de dúbidas que está exposto no Instituto.
Vai a primeira aclaración: OLLO, non é o mesmo POBO  que VILA


Pobo
 s.m..Conxunto de persoas que viven nun lugar determinado e teñen en común a lingua, as tradicións ou as institucións.
 Exemplo : O pobo galego emigrou masivamente no século XIX
Vila
s.f. Entidade de poboación máis pequena cá cidade e máis grande cá aldea, que en Galicia adoita ter un núcleo urbano e se-lo centro económico e administrativo dun concello ou dunha comarca.

NON É CORRECTO usar o termo pobo para referirse a lugar
Por exemplo: Vivo nun pobo moi bonito*Vivo nunha vila moi bonita

1 comentario: