9/12/11

Uso das construcións reflexivas.

En galego só existen, por regra xeral, construcións reflexivas puras ou directas, nas que o pronome reflexivo realiza a función de complemento directo do verbo. Por conseguinte, en galego non son correctas as construcións reflexivas indirectas, ou sexa, aquelas en que a acción non se exerce sobre a totalidade do suxeito, senón só sobre unha parte e, deste xeito, o reflexivo funciona como complemento indirecto do verbo.
Resumindo , non se pode usar a construción reflexiva se na oración hai xa un complemento directo diferente do suxeito. 

Formas incorrectas:  Laveime* as mans.     Compreime* un coche .

Formas correctas:     Lavei as mans.            Comprei un coche .


SE QUERES VER TODAS AS ACLARACIÓNS QUE FORON EDITADAS ATÉ  ESTE MOMENTO FAI CLIC
NO SEGUINTE ENLACE :

1 comentario: